fbpx

Regulamin WYSTAWY
"KAPLICA SYKSTYŃSKA. DZIEDZICTWO"

 1. Regulamin dotyczy wystawy Kaplica Sykstyńska. Dziedzictwo.
 2. Organizatorem wystawy jest LIVE Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku (80-363) przy ul. Piastowskiej 67. 
 3. Zakup Biletu wstępu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 
 4. Wstęp na teren wystawy jest odpłatny i możliwy wyłącznie za okazaniem ważnego biletu wstępu. 
 5. Wstęp na teren wystawy osoby niepełnoletniej możliwy jest tylko pod opieką osoby dorosłej. 
 6. Bilet wstępu jest ważny wyłącznie na wskazaną na bilecie datę i godzinę wejścia. 
 7. Bilet wstępu jest jednorazowy. Po wejściu na teren wystawy nie ma możliwości wyjścia i ponownego wejścia na podstawie tego samego biletu. 
 8. Zwiedzający zobowiązany jest zachować okazany bilet, aż do momentu opuszczenia Wystawy 
 9. Opiekunowie osób niepełnoletnich ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich podopiecznych oraz za szkody przez nich wyrządzone. 
 10. W przypadku, gdy Zwiedzającym wystawę jest małoletni w wieku poniżej 15 lat, może on uczestniczyć w wystawie wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej – opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej na piśmie przez opiekuna prawnego, która będzie przy sobie posiadać deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego przez Organizatora. 
 11. Dobrowolne wejście na teren Wystawy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu w całości
 12. W przypadku zniszczenia, kradzieży lub zagubienia, bilet nie podlega zwrotowi ani wymianie. 
 13. W przypadku odwołania lub zmiany daty wystawy Nabywca Biletu będzie miał możliwość dokonania zwrotu Biletu w miejscu jego zakupu. 
 14. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy z tytułu niewykorzystanego biletu 
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Bilety zakupione w nieautoryzowanych  punktach sprzedaży oraz za bilety z rynku wtórnego. 
 16. Wszelkie reklamacje uczestnik może składać w formie [wiadomości mailowej] najpóźniej w terminie 21 dni od dnia zakończenia wystawy na adres mailowy Organizatora. 
 17. Zabrania się wnoszenia broni, ostrych narzędzi oraz szklanych pojemników. 
 18. Bilety sprzedawane są wyłącznie za pośrednictwem autoryzowanego przez Organizatora serwisu www.eventim.pl oraz w kasach stacjonarnych na miejscu wystawy. 
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bilety zakupione w nieautoryzowanych punktach sprzedaży. 
 20. Fotografowanie jest dozwolone, nie jest dozwolone korzystanie ze statywów oraz lamp błyskowych 
 21. Prosimy o nie wnoszenie na wystawę wózków; zachęcamy do skorzystania z nosidełek. Wózki można przechować bezpłatnie w naszej szatni. 
 22. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnej szatni na płaszcze, kurtki, parasole, torby i plecaki. 
 23. Prosimy o nie wniesienie toreb i dużych bagaży; dostępna jest bezpłatna szatnia.
 24. Prosimy o nie spożywanie żadnych artykułów spożywczych ani napojów wewnątrz wystawy (chyba, że jest to konieczne ze względów medycznych).
 25. Zakaz dotykania eksponatów i ekspozycji. 
 26. Prosimy o zachowanie ciszy podczas zwiedzania. 
 27. Zakaz wejścia na wystawę pod wpływem alkoholu i środków odurzających. 
 28. Palenie jest surowo zabronione na terenie wystawy. 
 29. Zakaz wprowadzania na wystawę zwierząt (wyjątek stanowią zwierzęta asystujące).
 30. Posiadacz biletu wyraża zgodę na fotografowanie i nagrywanie na terenie wystawy oraz  późniejsze wykorzystanie wizerunku przez organizatora, bez wynagrodzenia. 

Załącznik do Regulaminu
Oświadczenie opiekuna małoletniego uczestnika wystawy Kaplica Sykstyńska. Dziedzictwo 

Scroll to Top